Rovdjur

 

ENGELSKA SVENSKA LATIN BILD
CARNIVORES ROVDJUR CARNIVORA  
Dogs & Foxes Hunddjur Canidae  
African Wild Dog or Hunting Dog Afrikansk vildhund Lycaon pictus BILDBANK
Bat-eared Fox Öronhund Otocyon megalotis BILDBANK
Black-backed or Silver-backed Jackal Schabrakschakal Canis mesomelas BILDBANK
Golden Jackal Guldschakal Canis aureus BILDBANK
Side-striped Jackal Strimmig schakal Canis adustus BILDBANK
Mustelids Mårddjur Mustelidae  
Honey Badger or Ratel Honungsgrävling Mellivora capensis BILDBANK
African Striped Weasel Svartvit vessla/Afrikansk bandiller Poecilogale albinucha LÄNK 1274
Cape Clawless Otter Klolös Kap-utter/Fingerutter Aonyx capensis LÄNK 1275
Spotted-necked Otter Fläckstrupig utter Lutra maculicollis BILDBANK
Zorilla or Striped Polecat Zorilla Ictonyx striatus LÄNK 1277
Civet-Cats Viverrider Viveridae  
African Civet Sibetkatt/Civett Civettictis civetta BILDBANK
Bush Genet or Large-spotted Genet Storfläckig genett Genetta tigrina BILDBANK
Common or Small-spotted Genet Småfläckig genett Genetta genetta BILDBANK
Banded Mongoose Sebramangust Mungos mungo BILDBANK
Bushy-tailed Mongoose Rävsvansmangust Bdeogale crassicauda BILDBANK
Common Dwarf Mongoose Dvärgmangust Helogale undulata BILDBANK
Marsh Mongoose Träskmangust Atilax paludinosus BILDBANK
Slender or Black-tipped Mongoose Slank mangust/Vesslemungo Herpestes sanguineus BILDBANK
African Palm or Two-spotted Civet Leopardmård Nandinia binotata LÄNK 1286
Alexander´s Kusimanse Alexanders kusimanse Crossarchus alexandri LÄNK 1287
Angola Genet Angolagenett Genetta angolensis LÄNK 1288
Black-footed Mongoose Svartfotmangust Bdeogale nigripes LÄNK 1289
Jackson´s Mongoose Jacksons mangust Bdeogale jacksoni LÄNK 1290
Large Grey Mongoose Faraoråtta/Afrikansk mungo Herpestes ichneumon LÄNK 1291
Long-nosed Mongoose Långnosad mangust Herpestes naso LÄNK 1292
Meller´s Mongoose Mellermangust Rhynchogale melleri LÄNK 1293
Pousargue´s Mongoose Dybowskis savannmangust Dologale dybowskii LÄNK 1294
Rusty-spotted Genet Fläckgenett Genetta maculata LÄNK 1295
Servaline Genet Skogsgenett Genetta servalina LÄNK 1296
Somali Dwarf Mongoose Nordöstlig dvärgmangust Helogale hirtula LÄNK 1297
White-tailed Mongoose Vitsvansmangust Ichneumia albicauda LÄNK 1298
Yellow Mongoose Mindre vesslemungo Herpestes ochracea BILDBANK
Aardwolf Jordvargar Protelinae  
Aardwolf Jordvarg/Jordhyena Proteles cristatus BILDBANK
Hyaenas Hyenor Hyaenidae  
Spotted Hyaena Fläckig hyena Crocuta crocuta BILDBANK
Striped Hyaena Strimmig hyena Hyaena Hyaena LÄNK 1302
Cats Kattdjur Felidae  
Cheetah Gepard Acinonyx jubatus BILDBANK
Leopard Leopard Panthera pardus BILDBANK
Lion Lejon Panthera leo BILDBANK
Serval Serval Felis serval BILDBANK
African Wild Cat Afrikansk vildkatt/Falbkatt Felis silvestris LÄNK 1307
Caracal Karakal/Ökenlo Felis caracal BILDBANK
Golden Cat Guldkatt Felis aurata LÄNK 1309